Lån

Når du trenger penger så er det lettest å låne pengene, så lenge du får lån da. Det er ikke alltid at man får lån bare fordi man ønsker seg et lån. Trenger du penger så kan du også spørre noen andre enn banker om å låne deg penger. Bankene er mye strengere enn privatpersoner, selv om det kan være privatpersoner som også er veldig strenge eller kun sier blank nei. Siden disse private ikke er regulert trenger de ikke å ha strenge krav. Grunnen til at folk og banker sier nei er den samme, er det for risikabelt å låne penger til deg fordi du kanskje ikke betaler vil ikke folk gi deg penger, uansett hvem som regulerer dem.

Huskjøp og risiko

Når du kjøper hus så får du ikke 100% lån. Det er rett og slett for risikabelt for banken å sitte på risikoen til massevis av hus hvis de gir lån på 100%. En liten nedtur og banken sitter med sorte per. Her er det heller du som kjøper som må være med å ta en del av denne risikoen. Bankene er helt sikre om ikke prisen på ditt sted faller under 15%. Det skal mye til i Norge at boligprisene faller mer enn 15% av prisen. Det skjer noen ganger i korte perioder, men det er veldig sjeldent. Hvordan kan du sikre deg best mulig mot slike sykluser og mulighetene for at prisene faller? Den beste måten for deg er å finne gode kjøp og passe på at du betaler for huset du bor i hver eneste dag. Det verste er om prisene har gått ned og du må selge. Vil du flytte kan du leie ut boligen til prisene har gått opp.